divendres, 25 de juliol de 2014

1 Al juny es van destruir 377 llocs de treball i torna a pujar la Taxa d'atur registrat al 37%. - Algemesi, repeteix com una de les poblacions amb major taxa d'atur registrat a Espanya. - Juny 377 treballadors causen baixa en l'afiliació a la Seguretat Social. - Al juny de 2.014 hi ha 266 aturats menys que al juny de 2.013, però només hi ha 2 ocupats més. - El 36% dels aturats té més de 45 anys i són aturats de llarga durada. - Les dones són menys contractades que els homes. - Creix el nombre de contractes a temps parcial. - El 65% dels contractes tenen una durada menor d'un mes. - Les ocupacions de menys qualificació són les més contractades i les de major atur. - Les ofertes de feina a la marina mercant no poden cobrir-se en la província de València. - Els nous contractes, són molt precaris i per ocupacions sense qualificació. Una vegada disponibles totes les dades necessàries per poder analitzar la situació de l'ocupació a Algemesi, com ja es va avançar al principis de mes l'atur registrat es va situar al mes de juny a 3.119 persones aturades i que busquen feina, 16 més que en el mes de maig.
La dada de major importància és el comparatiu amb el mateix mes de juny de 2.013 amb 3.386 aturats, el que suposa que es redueix el nombre d'aturats en 266. Això seria una bona notícia, si aquesta xifra s'hagués convertit en nous llocs de treball, o el que és el mateix si hagués augmentat el nombre de treballadors d'alta a la Seguretat Social. A Algemesi, el nombre de treballadors d'alta a la Seguretat Social (ocupats) al mes de juny van ser 5.286 el que respecte al mes de maig amb 5.663 treballadors ocupats, suposa una destrucció de 377 llocs de treball, respecte a juny de 2.013 la variació és mínima, el nombre de treballadors d'alta s'incrementa en 2. De la lectura d'aquestes dades, es veu amb claredat, que la reducció del nombre d'aturats registrats entre els mesos de juny de 2.013 i 2.014, no ha suposat l'increment de llocs de treball a Algemesi. Com vostès sabran no és obligatòria la inscripció de les persones desocupades, als corresponents serveis públics d'ocupació, en el nostre cas SERVEF, únicament existeix aquesta obligació en cas de sol · licitar o percebre prestacions per desocupació. D'altra banda i en els últims anys, des del SERVEF les polítiques actives d'ocupació (orientació, formació, plans d'ocupació, brillen per la seva absència, i això explicaria que desocupats que han esgotat les seves prestacions, deixin de renovar les seves demandes d'ocupació i per tant deixen de comptabilitzar com atur registrat. La xifra que no té cap interpretació és que durant el mes de juny s'han destruït 377 llocs de treball, tal com es reflecteix en les xifres del nombre de treballadors d'alta a la Seguretat Social. Recentment els mitjans de comunicació es feien ressò del drama dels aturats de llarga durada, un de cada cinc aturats porta més de tres anys sense trobar feina, la gran majoria són majors de 45 anys que a Algemesi van passar de ser 359 al juny de 2.008 als 1.127 el juny de 2.014, mes en què per primera vegada es redueix en 12 aturats. Però que des del 2.008 fins al maig de 2.014 no han deixat de créixer. Respecte a l'any 2.013 el nombre d'aturats registrats baixa lleugerament en la indústria, la construcció i els serveis i puja en l'agricultura. Al juny es van registrar 490 contractes, dels quals només 39 són fixos i 451 eventuals. 243 En el sector de serveis que compta amb 1.738 aturats registrats, el que suposa un 14% de possibilitats de contractació, 61 contractes per als 286 aturats registrats a la construcció un 21% de possibilitats de contractació, 54 contractes per als 487 aturats registrats en la indústria un 11% de possibilitats de contractació, 132 contractes per als 358 aturats en l'agricultura un 37% de possibilitats de contractació. El nombre de dones contractades 144 enfront de les 1.611 parades registrades, un 9% de possibilitats de contractació. En el cas dels homes es van contractar a 346 d'un total de 1.508 aturats registrats, un 23% de possibilitats de contractació. Les dones que són el 52% de l'atur registrat, les que tenen més dificultats per accedir a la contractació. 3 Per grups d'ocupacions, la majoria de contractes es donen entre les ocupacions elementals s'han realitzat 261 contractes un26% dels seus 963 aturats registrats. Els artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció, s'han contractat a 82 un 13% dels 638 aturats registrats. Els treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors, es van realitzar 88 contractes un 18% dels seus 501 aturats registrats. Tècnics i professionals científics i intel · lectuals, es van realitzar 14 contractes, un 6% dels seus 236 aturats registrats. Tècnics, professionals de suport, es van contractar a 13 un 7% dels seus 184 aturats registrats. Operadors d'instal · lacions, maquinària i muntatges, 18 contractes un 9% dels seus 198 aturats registrats. Empleats comptables, administratius i altres empleats d'oficina, 9 contractes un 3% dels seus 270 aturats registrats. Treballadors qualificats en el sector agrari, ramader, forestal i pesquer, 2 contractes un 2% dels seus 82 aturats registrats. Directors i gerents 3 contractes un 11% dels seus 26 aturats registrats. Durant l'any 2.013 les ocupacions més contractades a la nostra comarca la Ribera Alta, han estat els Peons agrícoles (campanyes de recol · lecció) un 22%, Peons de les indústries manufactureres un 11%, Peons agrícoles en horts, hivernacles, vivers i jardins juny 11 %, Cambrers assalariats un 5%, Personal de neteja en oficines, hotels, i altres establiments similars un 3%, Peons agropecuaris un 3%, Obrer paleta un 2%, Peons de transports de mercaderies i descarregadors un 2%, Venedors en botigues i magatzems un 2%. Les ofertes d'ocupació a nivell provincial, que tenen dificultats per cobrir en el mes de juny han estat totes referents a llocs de treball a la marina mercant i de viatgers, frigoristes navals, caps de màquina de vaixells mercants, maquinistes navals, mecànics de litoral, pilots de vaixells mercants, sobrecàrrecs de vaixells, oficials radioelectrònics de la marina mercant, cuiners de vaixell, auxiliars de vaixells de passatgers, cambrers de vaixell, majordoms de vaixell, bombers de vaixells, mariners i mossos de coberta. Altres ocupacions de difícil cobertura són esportistes professionals i entrenadors esportius. Un mes més no tinc més alternativa que parlar de la precarietat de l'ocupació ja que segueix creixent l'ocupació precària a temps parcial, un 42% dels contractes fixos, pel que fa als contractes eventuals un 37%. Aquesta parcialitat té el seu efecte en els salaris, les prestacions per baixa malaltia, atur i jubilacions. A més aquest tipus de contracte possibilita i afavoreix el frau, segons CCOO des de dades de l'Enquesta de Població Activa, l'any 2.013 i al País Valencià, es van realitzar 1.244.396 hores de treball il · legals, no cotitzades a la Seguretat social, no declarades a hisenda i en un gran nombre de casos no abonades als treballadors. 4 Quant a la durada dels contractes realitzats en la Província de València, el 65% té una durada inferior a un mes, el 21% d'un a tres mesos, el 12% de tres a sis mesos i només el 2% té una durada superior als sis mesos. Dels contractes amb durada inferior al mes, el 18% tenen una durada de meys de set dies. Pel que fa als nivells de protecció per desocupació segons dades de l'Enquesta de població Activa corresponent al primer trimestre de 2.014, els aturats valencians amb edats compreses entre els 16 a 29 anys, només el 12% les rep; els de 30 a 44 anys el 30% i els de 45 a 64 el 44%. El nivell de cobertura a nivell general és del 30%. La taxa d'atur registrat a Algemesi i en el mes de juny ja és el 37%, una de la més alta d'Espanya que compta amb un 21%, un 25% al País València, 28% a Andalusia i un 16% a Catalunya i Madrid. En el nostre entorn més proper y amb economies semblants, com Alberic amb un 33%, l'Alcúdia amb un 18%, Alginet amb un 32%, Alzira amb un 28%, Benifaió amb un 24%, Carcaixent amb un 36%, Carlet amb un 24%, Guadassuar amb un 25%, la Pobla Llarga amb un 34% i Castello de la Ribera amb un 24%. Les dades exposades reflecteixen una realitat social, Algemesi té un problema molt greu que es diu Atur, y que requereix amb urgencia, de polítiques reals per al desanvolupament econòmic local i la lluita contra la desocupació. La pregunta per a Los responsables del Govern Municipal és Què estem fent malament? Tenen algun pla? Algemesi, a 14 de juliol de 2.014 Signat: Francisco Jiménez Llegir més...